Çevre Politikası

Akay Oluklu Mukavva olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle, çevreyi ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumayı, amaç ve hedefler belirleyerek çevre yönetim sistemi kurmayı, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili mevzuatlara uyumlu çalışmayı ve kaynaklarımızı doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanmayı taahhüt ederiz.

Çevre ve Amaç Hedeflerimiz

    Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması
    Enerji tüketiminde tasarruf
    Su tüketiminde tasarruf
    Çevre bilincinin geliştirilmesi

Buna bağlı olarak çevre politikamızın ilkeleri :

    Mevzuata Uyum :

İlgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

    Uygun Teknolojilerin Kullanımı :

Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak.

    Katılımın Sağlanması :

Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımın sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması.

    Kaynakların Verimli Kullanımı :

Depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek.